bomb

 

Bomba, z niewypalonej porcelany.
Zrobiłam ją bez otworu na powietrze, który jest konieczny przy wypalaniu. Potem próbowałam ją wypalić, ale żaden z właścicieli pieców  nie chciał się zgodzić, tłumacząc, że wybuchnie i zniszczy prace innych artystów.

Bomb, unfired porcelain.
I made it without an air hole, which is needed for firing.
Later, I tried to get it fired, but at each pottery the owner refused, explaining that it would explode and damage works of other artists. 
Jingdezhen, 2015

Kaolin – Art and Design in Contemporary Ceramic, ENSA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: