koń

kon

Po skończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu, w domu musiałam udowodnić ojcu, że potrafię narysować konia z głowy.
Okazało się, że nie potrafię

After my graduation and diploma, I had to prove to my father that I could draw a horse (from memory)
It turned out that I couldn’t

2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: