Kubik

kubik1-01

Kubik z luster weneckich
W założeniu, przy odpowiednich warunkach oświetledniowych, możliwe jest spojrzenie do wewnątrz kubika, gdzie jest ciemno, ale wewnętrzne lustra odbijają się wzajemnie, tworząc wrażenie spoglądania w nieskończoną ciemność, ale w praktyce to tak nie działa.

One-way mirrors
In the concept, with proper lightning, the viewer was supposed to look inside the cube, where the mirror reflections create the impression of looking into infinite darkness. But in reality it doesn’t really work like this.

kubik rys-01

2011

Rozarium

Po niepowodzeniu praca “Kubik” została zamieniona w piękną, dizajnerską lampę “Rozarium”, prezent dla mojej mamy.

After its failure, work “Cube” was transformed into the beautiful very artistic lamp, an infinite rose garden “Rosarium”, as a present for my mom.

rozarium3

One-way mirrors, leds
2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s