Tajemnica

 

Szkolne ćwiczenie na formę inspirowaną naturą.
Ta rzeźba jest dla mnie bardzo tajemnicza, bo pamiętam, że w połowie zwątpiłam w jej jakość i ze stresu przestałam przychodzić na zajęcia.
Kiedy w końcu zebrałam się w sobie i przyszłam, rzeźba stała już gotowa i wystawiona na korytarzu.

Mystery
This is a school exercise for a form inspired by nature.
This sculpture is very mysterious to me, because I remember about half-way through sculpting it I began to have doubts about it and so, stressed, I stopped coming to classes.
Finally, after I had pulled myself together and gone to school, the sculpture had already been finished and displayed in the corridor of the Academy.

2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s