Porcelana rodowa Sadowskich

SONY DSC

 

Serwis rodowy mojej rodziny, czyli pięć talerzy i pięć kubków typu “jumbo”, w których jemy zupę.
Kolory zapożyczone ze ścian pokoi w moim domu, który zaprojektował i zbudował mój ojciec.
Wystawione w witrynie obok prac Mariny Abramović, Joseph’a Kosuth’a, Cindy Sherman, Roy’a Lichtenstein’a.

Tableware dedicated to my family. Five plates and jumbo-cups like we use
at home to eat soup. Colors were “taken” from the walls of the rooms in our house
that my father designed and built himself.
It was exposed in the vitrine next to the works of Marina Abramović, Joseph
Kosuth, Cindy Sherman, Roy Lichtenstein

Musée National Adrien Dubouché
Limoges, 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s